Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành trường, tên và biển hiệu của trường

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG, TÊN TRƯỜNG, BIỂN HIỆU TRƯỜNG 1. Lịch sử thành lập Trường: Trường THPT Đông Kinh được thành lập theo quyết định 2439/QĐUB ngày 23/06/1997 của UBND thành phố Hà Nội. – Trường THPT Đông Kinh đã đủ điều kiện được chuyển loại hình tr

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 18C Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 024.3862.7198

LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH